Ümraniye Hurda Alımı | Ümraniye Hurdacı

Nüfus bakımından, İstanbul’un en kalabalık dördüncü, Avrupa Yakası’nın en kalabalık ilçesidir. Bu ilçe, Üsküdar, Ataşehir, Sancaktepe, Çekmeköy ve beykoz arasında kalır. Ümraniyenin, 1960’larda sanayi bölgesi olarak ilan edilmesi ile bu tarihlerden beri göç almaktadır. Nüfus yoğunluğunun fazla olması, bölgenin bir sanayi bölgesi olması ve bu bölgede geri dönüşüm tesislerinin bulunması sonucu Ümraniye hurdacıpiyasası oldukça gelişmiş olup, bu bölgede hurdacı sektörü önemli oranda istihdam sağlamaktadır.

Dünya’da hammaddenin azalması sonucunda hurdaların önemi gittikçe artmaktadır. Hurdalar, fabrikalarda işlendikten sonra içerdikleri yabancı maddelerden arındırılıp temizlenirler. Bunun sonucunda, doğaya verdikleri zarar ortadan kaldırılır. Geri dönüştürülen malzemeler, üretim tesislerine gönderilip, bu tesislerin hammadde ihtiyacının karşılanmasını sağlar ve dışarıdan hammadde ithalinin önüne geçilmesi sağlandığından ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. Hurda sektöründe 20 yıla yakın bir süredir hizmet veren Can Metal Hurda Geri Dönüşüm bu alanda en etkili çözümleri sunan hurdacı firmaları arasında sayılmaktadır.

Ümraniye hurda alımı, çatı ve asma tavan, depo ve raf sistemleri, ısıtma ve soğutma sistemleri, elektronik eşya, atık pil ve akümülatör, kablo hurdaları, yıkım sonrasında çıkan hurda atık kağıt ve karton, kullanılmayan makine ve elektrik tesisatı üzerinden olmaktadır ve Ümraniye hurda piyasasında başlıca alış-verişi yapılan hammaddeler demir, çelik, kağıt, bakır, alümünyumkurşun ve çinkodur. Hurda alıp satarken, elimizde bulunan hurdanın ağırlığı ve saflığını bilmemiz, Ümraniye hurda alımı ve satımının hangi malzemeler için hangi fiyat aralıklarında olduğunu araştırmamız ve hurdaların kesimi, sökümü, taşınması esnasında ortaya çıkabilecek ek masrafları hesaplamamız avantaj sağlayacaktır.